Source for file RECaptcha.class.php

Documentation is available at RECaptcha.class.php

 1. <?php
 2. /**
 3.  * Módosítva: 2010.03.29.
 4.  *
 5.  * Két féle üzemmódot felváltva használó Captcha.<br />
 6.  * 1. Random karakterek felismerése<br />
 7.  * 2. Egyszerű matematikai művelet megoldása.<br />
 8.  * Ezen kívül két féle módon jeleníthető meg. Egy részt kép típusú fájlban
 9.  * {@example examples/image.php}
 10.  * Más részt html kódba ágyazva, a kép forrását base64 kódolással
 11.  * az img tag src tulajdonságába helyezve
 12.  * {@example examples/html.php}
 13.  *
 14.  * @author Takács Ákos (Rimelek), programmer [at] rimelek [dot] hu
 15.  * @copyright Copyright (C) 2010, Takács Ákos
 16.  * @license http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 17.  * @version 1.0
 18.  * @package RECaptcha
 19.  */
 20.  
 21.  
 22. /**
 23.  * Két féle üzemmódot felváltva használó Captcha.<br />
 24.  * 1. Random karakterek felismerése<br />
 25.  * 2. Egyszerű matematikai művelet megoldása.<br />
 26.  * Ezen kívül két féle módon jeleníthető meg. Egy részt kép típusú fájlban
 27.  * {@example examples/image.php}
 28.  * Más részt html kódba ágyazva, a kép forrását base64 kódolással
 29.  * az img tag src tulajdonságába helyezve
 30.  * {@example examples/html.php}
 31.  *
 32.  * @author Takács Ákos (Rimelek), programmer [at] rimelek [dot] hu
 33.  * @copyright Copyright (C) 2010, Takács Ákos
 34.  * @version 1.0
 35.  * @package RECaptcha
 36.  */
 37.  
 38. class RECaptcha
 39. {
 40.     /**
 41.      * A kép típusa (jpeg, png, gif)
 42.      *
 43.      * @var string 
 44.      */
 45.     protected $type = 'jpeg';
 46.  
 47.     /**
 48.      * A kép szélessége
 49.      *
 50.      * @var int 
 51.      */
 52.     protected $width = 200;
 53.  
 54.     /**
 55.      * A kép magassága
 56.      * 
 57.      * @var int 
 58.      */
 59.     protected $height = 50;
 60.  
 61.     /**
 62.      * Háttérszín RGB összetevői: R,G,B formátumban
 63.      *
 64.      * @var string 
 65.      */
 66.     protected $bgcolor = '255,255,255';
 67.  
 68.     /**
 69.      * Háttérszín azonosítója
 70.      * 
 71.      * @var int 
 72.      */
 73.     protected $_bgcolor;
 74.  
 75.     /**
 76.      * Betűtípus ttf fájljának útvonala
 77.      *
 78.      * @var string 
 79.      */
 80.     protected $fonttype = 'fonts/arial.ttf';
 81.  
 82.     /**
 83.      * Háttérzavarás intenzitásának beállítása
 84.      *
 85.      * @var int 
 86.      */
 87.     protected $bgintensity = 10;
 88.  
 89.     /**
 90.      * A karakterek előttizavaró jelek intenzitása
 91.      *
 92.      * @var int 
 93.      */
 94.     protected $fgintensity = 5;
 95.  
 96.     /**
 97.      * Betűméret
 98.      *
 99.      * @var int 
 100.      */
 101.     protected $fontsize = 17;
 102.  
 103.     /**
 104.      * A Captcha által megjelenített képre adandó válasz értéke.
 105.      * Matematikai művelet esetén annak megoldása, karakterek
 106.      * esetén a megjelenített karakterek.
 107.      *
 108.      * @var string 
 109.      */
 110.     protected $text;
 111.  
 112.     /**
 113.      * {@link __toString()} -ben generált html img tag plusz paraméterei<br />
 114.      * Például:
 115.      * <code>
 116.      * $params = array('style'='width: 300px;', 'onclick'=>'eventHandler();');
 117.      * </code>
 118.      *
 119.      * @var array 
 120.      */
 121.     protected $params = array();
 122.  
 123.     /**
 124.      * Ezen nevű session változóba teszi be a captcha -ra adandó válasz értékét.
 125.      * Ezt lehet majd felhasználni az ellenőrzésnél.
 126.      *
 127.      * @var string 
 128.      */
 129.     protected $session_name = 'captcha_code';
 130.  
 131.     /**
 132.      * Karakterek közti minimális és maximális távolság pixelben
 133.      * A tömb első és második elemei sorrendben.
 134.      *
 135.      * @var array 
 136.      */
 137.     protected $spacerange = array(6,8);
 138.  
 139.     /**
 140.      * Captcha létrehozása különböző opciókkal. Az opciókról részletesebben a
 141.      * {@link setProperties()} metódus dokumentációjánál.
 142.      *
 143.      * @param array $options 
 144.      */
 145.     public function __construct($options=array())
 146.     {
 147.         $this->setProperties($options);
 148.     }
 149.  
 150.     /**
 151.      * Captcha opcióinak beállítása
 152.      *
 153.      * @param array $options Opciók asszociatív tömbje. Az opciók a következők
 154.      *         lehetnek:<br />
 155.      *         <ul>
 156.      *             <li><b>session_name:</b> {@link $session_name} </li>
 157.      *             <li><b>params:</b> {@link $params}</li>
 158.      *             <li><b>type:</b> {@link $type}</li>
 159.      *             <li><b>width:</b> {@link $width}</li>
 160.      *             <li><b>height:</b> {@link $height}</li>
 161.      *             <li><b>bgcolor:</b> {@link $bgcolor}</li>
 162.      *             <li><b>fonttype:</b> {@link $fonttype}</li>
 163.      *             <li><b>bgintensity:</b> {@link $bgintensity}</li>
 164.      *             <li><b>fgintensity:</b> {@link $fgintensity}</li>
 165.      *             <li><b>fontsize:</b> {@link $fontsize}</li>
 166.      *             <li><b>spacerange:</b> {@link $spacerange}</li>
 167.      *         </ul>
 168.      */
 169.     protected function setProperties(&$options)
 170.     {
 171.         if (isset($options['session_name']))
 172.         {
 173.             $this->session_name = $options['session_name'];
 174.         }
 175.         if (isset($options['params']))
 176.         {
 177.             $this->params = $options['params'];
 178.         }
 179.         if (isset($options['type']))
 180.         {
 181.             $this->type = $options['type'];
 182.         }
 183.         if (isset($options['width']))
 184.         {
 185.             $this->width = (int)$options['width'];
 186.         }
 187.         if (isset($options['height']))
 188.         {
 189.             $this->height = $options['height'];
 190.         }
 191.         if (isset($options['bgcolor']))
 192.         {
 193.             $this->bgcolor = $options['bgcolor'];
 194.         }
 195.         if (isset($options['fonttype']))
 196.         {
 197.             $this->fonttype = $options['fonttype'];
 198.         }
 199.         else
 200.         {
 201.             $this->fonttype = dirname(__FILE__).'/fonts/arial.ttf';
 202.         }
 203.         if (isset($options['bgintensity']))
 204.         {
 205.             $this->bgintensity = (int)$options['bgintensity'];
 206.         }
 207.         if (isset($options['fgintensity']))
 208.         {
 209.             $this->fgintensity = (int)$options['fgintensity'];
 210.         }
 211.         if (isset($options['fontsize']))
 212.         {
 213.             $this->fontsize = (int)$options['fontsize'];
 214.         }
 215.         if (isset($options['spacerange']and
 216.                 is_array($options['spacerange']and count($options['spacerange']))
 217.         {
 218.             $this->spacerange[0= (int)array_shift($options['spacerange']);
 219.             $this->spacerange[1count($options['spacerange'])
 220.                 ? array_shift($options['spacerange'])
 221.                 : $this->spacerange[0];
 222.  
 223.         }
 224.  
 225.     }
 226.  
 227.     /**
 228.      * Kép kimenetre küldése.
 229.      *
 230.      * @param bool $bool ha true, akkor nem küld Content-type header-t.
 231.      *             Ez a {@link __toString()} metódusnál lényeges.
 232.      */
 233.     public function flush($bool=false)
 234.     {
 235.         //kép típus beállítása
 236.         $type strtolower($this->type);
 237.         if($type == 'jpg'$type 'jpeg'}
 238.         if($type != 'jpeg' and $type != 'gif' and $type != 'png'{
 239.             $type 'jpeg';
 240.         }
 241.         //kép létrehozása
 242.         $this->source imageCreateTrueColor($this->width,$this->height);
 243.         $this->type = $type;
 244.         $color explode(',',$this->bgcolor);
 245.         $this->setBackground($color[0],$color[1],$color[2]);
 246.  
 247.         $this->randomBg($this->bgintensity);
 248.  
 249.         $_SESSION[$this->session_name$this->text = $this->codeGenerator($this->fontsize);
 250.  
 251.         $this->randomBg($this->fgintensity);
 252.  
 253.         $create_image 'image'.$this->type;
 254.  
 255.         //kép típus fejléce
 256.         if (!$bool)
 257.         {
 258.             header("Content-type: image/$type");
 259.         }
 260.         $create_image($this->source);
 261.     }
 262.     
 263.     /**
 264.      *
 265.      * @param mixed $bgcolor Ha a második két paraméter is meg van adva,
 266.      *             akkor az RGB színösszetevők vörös komponense. egyébként
 267.      *             2 formátum engedélyezett.
 268.      *             <ul>
 269.      *                 <li><b>Decimális:</b> R,G,B</li>
 270.      *                 <li><b>Hexa:</b> #RGB</li>
 271.      *             </ul>
 272.      *
 273.      * @param int $greenc RGB zöld komponense (decimális)
 274.      * @param int $bluec RGB kék komponense (decimális)
 275.      */
 276.     protected function setBackground($bgcolor,$greenc=null,$bluec=null)
 277.     {
 278.         //ha mind a három paraméter meg van adva
 279.         if(!is_null($bluecand !is_null($greenc)) {
 280.             $red $bgcolor;
 281.             $green $greenc;
 282.             $blue $bluec;
 283.         //ha csak az első paraméter van megadva
 284.         else {
 285.             //akkor ha # jellel kezdődik
 286.             if(substr($bgcolor,0,1== '#'{
 287.                 //hexadecimális formátumnak tekinti.
 288.                 //felbontja 3 részre és decimálisba váltja a részeket
 289.                 $red_hex substr($bgcolor,1,2);
 290.                 $green_hex substr($bgcolor,3,2);
 291.                 $blue_hex substr($bgcolor,5,2);
 292.                 $red hexdec($red_hex);
 293.                 $green hexdec($green_hex);
 294.                 $blue hexdec($blue_hex);
 295.             //egyébként
 296.             else {
 297.                 //vesszök mentén 3 részre vágja a színt (rgb)
 298.                 $bgcolor explode(',',$bgcolor);
 299.                 $red $bgcolor[0];
 300.                 $green $bgcolor[1];
 301.                 $blue $bgcolor[2];
 302.             }
 303.         }
 304.         //háttér szín generálása
 305.         $bgcolor imageColorAllocate($this->source,$red,$green,$blue);
 306.         //szín kitöltés
 307.         imagefill($this->source,1,1,$bgcolor);
 308.         $this->_bgcolor = $bgcolor;
 309.     }
 310.     
 311.     /**
 312.      * Random kép torzítás
 313.      *
 314.      * @param int $intensity Torzítás erőssége
 315.      */
 316.     protected function randomBg($intensity)
 317.     {
 318.         //torzítás
 319.         for($i=1;$i<=$intensity;$i++{
 320.             $func mt_rand(1,2);
 321.             //ha a $func 1 
 322.             if($func == 1{
 323.                 //akkor elipsziseket rajzol a háttérbe 
 324.                 //elipszis közepének X koordinátája
 325.                 $cx mt_rand(1,$this->width);
 326.                 //elipszis közepének Y koordinátája
 327.                 $cy mt_rand(1,$this->height);
 328.                 //szélessége
 329.                 $width mt_rand(1,$this->width);
 330.                 //magassága
 331.                 $height mt_rand(1,$this->height)
 332.                 //elipszis színének random választása
 333.                 $ellipse_red mt_rand(0,255);
 334.                 $ellipse_green mt_rand(0,255);
 335.                 $ellipse_blue mt_rand(0,255);
 336.                 $color imageColorAllocate($this->source,$ellipse_red,$ellipse_green,$ellipse_blue);
 337.                 //elipszis kirajzolása
 338.                 imageellipse($this->source,$cx,$cy,$width,$height,$color);
 339.             //de ha a $func nem 1
 340.             else {
 341.                 //akkor vonalakat rajzol
 342.                 //színek ranfom választása
 343.                 $line_blue mt_rand(0,255);
 344.                 $line_green mt_rand(0,255);
 345.                 $line_red mt_rand(0,255);
 346.                 $color imageColorAllocate($this->source,$line_red,$line_green,$line_blue);
 347.                 //koordináták
 348.                 $x1 mt_rand(1,$this->width);
 349.                 $x2 mt_rand(1,$this->width);
 350.                 $y1 mt_rand(1,$this->height);
 351.                 $y2 mt_rand(1,$this->height);
 352.                 //vonal rajzolása
 353.                 imageline($this->source,$x1,$x2,$y1,$y2,$color);
 354.             }
 355.         }
 356.     }
 357.     
 358.     /**
 359.      * Captcha kód generálása a képre
 360.      *
 361.      * @param int $fontsize Betűméret
 362.      * @return string A szükséges válasz {@link $text}
 363.      */
 364.     protected function codeGenerator($fontsize)
 365.     {
 366.         if (!file_exists($this->fonttype))
 367.         {
 368.             exit('<b>'.$this->fonttype.'</b> not found!');
 369.         }
 370.         //ha a generált szám 0     
 371.         if(mt_rand(0,1== 0{
 372.             //akkor karaktersorozatot generál
 373.             
 374.             //generálható karakterek listája
 375.             $chars array_merge(range('A','Z'),range(0,9));
 376.             shuffle($chars);
 377.             //karakterek generálása
 378.             $keys array_rand($chars,7);
 379.             foreach($keys as $key=>$value{
 380.                 $text[$chars[$value]
 381.             }
 382.             
 383.             $max_height 0;
 384.  
 385.             $maxleftx 0;
 386.             $rightx 0;
 387.             $space 0;
 388.             $textLength count($text);
 389.             $angles array_rand(array_fill(0,200,''),$textLength);
 390.  
 391.             //karakterek generálása ciklusban
 392.             for($i=0;$i$textLength;$i++{
 393.                 //karakter szögelfordulása
 394.                 $angles[$i$angles[$i20;//mt_rand(1,20);
 395.                 //ha páros, akkor negatívra állítja
 396.                 if($angles[$i== 0$angles[$i0-$angles[$i]}
 397.                 //karakter által elfoglalt terület koordinátái
 398.                 $ttfbox[$iimagettfbbox($fontsize,$angles[$i],$this->fonttype,$text[$i]);
 399.                 //karakter magassága
 400.                 $height abs($ttfbox[$i][1]abs($ttfbox[$i][7]);
 401.                 $leftx max(abs($ttfbox[$i][0]),abs($ttfbox[$i][6]));
 402.                 $maxleftx += $leftx+$rightx+$space;
 403.                 $rightx max(abs($ttfbox[$i][2]),abs($ttfbox[$i][4]));
 404.                 //karakter X koordinátájának megadása
 405.                 $x[$i$maxleftx;
 406.                 //betüköz megadása ha nem az utolsó betűrúl van szó
 407.                 $space (($i $textLength-1)  mt_rand($this->spacerange[0],$this->spacerange[1]0);
 408.                 //legmagasabb betű meghatározása
 409.                 $max_height ($height $max_height$height $max_height;
 410.             }
 411.             //betük középre igazítása függőlegesen
 412.             $y (($this->height - $max_height2$max_height;
 413.             //karaktersorozat középre igazítása vizszintesen
 414.             $offset ($this->width - (end($x)+$rightx)) 2;
 415.             //karakterek kiirása
 416.             for($i=0$i<$textLength;$i++{
 417.                 //véletlen színgenerálás
 418.                 $color imageColorAllocate($this->source,mt_rand(0,255),255-mt_rand(170,255),255);
 419.                 //szöveg kiirása
 420.                 imagettftext($this->source,$this->fontsize,$angles[$i],$offset+$x[$i],$y,$color,$this->fonttype,$text[$i]);
 421.             }
 422.             //visszaadja a kiiírt szöveget
 423.             return strtolower(implode('',$text));
 424.         //ha a generált szám nem 0
 425.         else {
 426.             //akkor számolni kell
 427.             
 428.             //első operandus
 429.             $operandus1 mt_rand(40,300);
 430.             //müveletek listája
 431.             $operators array('x'=>'0','+'=>'1','-'=>'2');
 432.             //művelet meghatározása
 433.             $operator array_rand($operators,1);
 434.             //ha a művelet szorzás, 
 435.             if($operator == 'x'{
 436.                 //és az első operandus 100-nál kisebb
 437.                 if($operandus1 100{
 438.                     //a második operandus max
 439.                     $maxop2 2
 440.                 //egyébként
 441.                 else {
 442.                     //második operandus max
 443.                     $maxop2 1;
 444.                 
 445.             //de ha összeadás van
 446.             else if($operator == '+'{
 447.                 //a második operandus lehet 10 is
 448.                 $maxop2 10;
 449.             //kivonásnál
 450.             else if($operator == '-'{
 451.                 //a második operandus max 5 lehet
 452.                 $maxop2 5;
 453.             }
 454.             //második operandus megadása
 455.             $operandus2 mt_rand(1,$maxop2);
 456.             
 457.             //szorzás
 458.             if($operator == 'x'{
 459.                 $eredmeny $operandus1 $operandus2;
 460.             //összeadás
 461.             else if($operator == '+'{
 462.                 $eredmeny $operandus1 $operandus2;
 463.             //kivonás
 464.             else if($operator == '-'{
 465.                 $eredmeny $operandus1 $operandus2;
 466.             }
 467.             
 468.             //a megjelenítendő szöveg összerakása
 469.             $text $operandus1 .' '$operator .' '$operandus2 .' = ? ';
 470.             //befoglaló téglalap koordinátái
 471.             $ttfbox imagettfbbox($fontsize,0,$this->fonttype,$text);
 472.             //középre állítás vizszintesen
 473.             $x (($this->width - (abs($ttfbox[0]abs($ttfbox[2])) ) abs($ttfbox[0]);
 474.             //középre állítás függőlegesen
 475.             $y (($this->height - (abs($ttfbox[1]abs($ttfbox[7])) ) 2abs($ttfbox[7])
 476.             //szín
 477.             $color imageColorAllocate($this->source,255,0,255);
 478.             //szöveg megjelenítése
 479.             imagettftext($this->source,$this->fontsize,0,$x,$y,$color,$this->fonttype,$text);
 480.             //visszaadja a beirandó eredményt
 481.             return (string)$eredmeny;
 482.         }
 483.     }
 484.  
 485.     /**
 486.      * A kép html img tagba helyezve base64 encode-olással.
 487.      *
 488.      * @return string 
 489.      */
 490.     public function __toString()
 491.     {
 492.         ob_start();
 493.         $this->flush(true);
 494.         $src ob_get_clean();
 495.         $params '';
 496.         foreach ($this->params as $key=>&$param)
 497.         {
 498.             $params .= $key.'="'.$param.'" ';
 499.         }
 500.         return '<img src="data:image/'.$this->type .';base64,'.base64_encode($src).'" '.$params .' />';
 501.     }
 502. }
 503. ?>

Documentation generated on Mon, 29 Mar 2010 19:52:11 +0200 by phpDocumentor 1.4.1